bebeoli.pl

dziecko, parenting

jak wspierać rozwój dziecka
Dziecko

Wspieranie rozwoju dziecka

Dla rodzica jego dziecko jest najważniejsze i dlatego rodzice starają się zadbać nie tylko o dobrostan fizyczny swojego dziecka, lecz również o jego rozwój psychiczny. Wychowanie dziecka nie jest łatwą sprawą, gdyż dziecko jak gąbka chłonie wszystko, co widzi, co słyszy i czego doświadcza, w każdej minucie swojego życia. I tu tym bardziej muszą rodzice zwracać uwaga na wszystko i w każdym momencie, aby wychować zdrowe psychicznie, mądre i szczęśliwe dziecko.

Jak wspierać rozwój dziecka?

Przede wszystkim należy mądrze wspierać rozwój swojego dziecka. Na słowo „mądrze” składa się wiele czynników. Wszyscy wiedzą, że wiele do powiedzenia mają geny. Lecz co najmniej połowę, a nawet więcej niż połowę mają do powiedzenia inne czynniki. Na cechy dziedziczne człowiek nikt nie ma wielkiego wpływu, lecz ma wpływ na wszystko inne. I dlatego rodzice mający wpływ na rozwój swojego dziecka mają możliwość ukształtowania go w jak najlepszy zdrowy sposób. Na właściwe kształtowanie psychiki dziecka wpływa zdrowa atmosfera domu rodzinnego. Dom przepełniony miłością i zrozumieniem jest podstawą dobrego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Obecność i miłość rodziców, rozmowa, wzajemna zabawa, odpoczynek, pozytywne wspieranie dziecka i ukazywanie mu najważniejszych wartości prowadzi do wychowania zrównoważonego psychicznie i szczęśliwego dziecka. Okazywanie dziecku wsparcia, zrozumienia, zainteresowania jest priorytetem dla rodziców i sprawia, że dziecko czuje się doceniane, ważne dla rodziców i bezpieczne. Oczywiście ważne jest również zapewnienie dziecku przynajmniej minimalnych warunków bytowych, dbanie o odpowiednią ilość snu, o właściwą dietę, pomoc w nauce. Pokazywania i poznawanie środowiska także jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka.

Jak wspierać rozwój dziecka jeszcze w inny sposób?

Jest nieograniczona ilość sposobów na to, aby wspierać swoje dziecko, gdyż psychikę dziecka kształtuje wszystko. Zapewnienie dziecku wszechstronnego rozwoju jest jednym z najważniejszych zadań dla rodziców. W tym celu nie można dziecku szczędzić swojego czasu i warto pokazywać mu świat poprzez wycieczki chociażby ten najbliższy, lecz zróżnicowany i ciekawy. A dziecko jest ciekawe wszystkiego, gdyż jest czystą kartą, która będzie zapełniana przez całe życie. Jednak najważniejsze dla całego życia dorosłego jest dzieciństwo. Stanowi ono fundament życia dla dorosłego człowieka. Gdy fundament ten będzie solidny, to całe życie człowiek będzie korzystać z tego fundamentu mocnego, trwałego, solidnego, wartościowego, bezpiecznego. Bo szczęśliwe dziecko, to szczęśliwy dorosły człowiek, a za całokształt wychowania dziecka odpowiedzialni są głównie rodzice.